landschap
foto 2
Foto 3

Arbodienstverlening

De aandacht voor Arbo- en Verzuimmanagement binnen het bedrijfsleven heeft de afgelopen jaren vanuit het oogpunt van vernieuwing en kwaliteitsverbetering steeds meer aandacht gekregen. Ook binnen uw branche streeft men naar kwaliteitsverbetering op het gebied van productie verbetering, en klant- medewerkers tevredenheid en arbeidsomstandigheden. We werken aan risicomijdend gedrag en maken daarbij gebruik van een getoetste branche-arbocatalogus. Ook werken we voortdurend aan de toenemende behoefte om het verzuim- en ongevalscijfer naar beneden bij te stellen. De economische omstandigheden dwingen ons er veelal toe om nog efficiënter met het rendement op arbeid om te gaan.

Vanuit een langdurige en praktische ervaring kan ARBRAD uw Arbo- en Verzuimmanagement helder in beeld brengen en daarbij kostenbesparingen realiseren en efficiëntievoorstellen zichtbaar maken. Daarnaast voeren wij veelvuldig de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie uit, inclusief de implementatie op basis van uw branche-arbocatalogus.

Onze inspanningen leiden er toe dat de effecten ook blijvend zijn en deze activiteiten zijn o.a.:

Advisering bij uw Arbo- en Verzuimmanagement;
Faciliteren van uw verzuimbeleid (arbodienstverlening);
Begeleiden van projecten Sociale Innovatie en keurmerken;
Coaching van leidinggevenden en medewerkers (groeps- en individueel niveau);
Uitvoeren van de uw RI&E met plan van aanpak, inclusief implementatie arbocatalogus ;
Werkplek- en medewerkers tevredenheidsonderzoeken;
Arbo- en Verzuim helpdesk.


ARBRAD stuurt een actief netwerkteam met ervaren professionals aan, die zich vooral kenmerken door veel praktische kennis en deskundigheid. De methoden die wij toepassen zijn innovatief, gebruiksvriendelijk, kostenbesparend, ondernemers gericht, met een hoog serviceniveau. Wij werken aan een vernieuwende arbozorg die passend is bij deze tijd en dat is het argument waarom wij ondernemers doelgerichter ondersteunen.

Wij willen graag onze service ook aan uw organisatie beschikbaar stellen.

Neem contact met ons op om een afspraak te maken om één en ander zonder kosten met u door te nemen.

Direct contact

06-51150090

Wij staan u graag te woord!