landschap
foto 2
Foto 3

Arbocatalogus

ARBRAD is vanaf het begin betrokken bij het fenomeen arbocatalogus. Ons bedrijf stond aan de wieg van de eerste marginaal getoetste arbocatalogus van Nederland. We nemen deel aan het arboplatform Arbocatalogus van de Stichting van de Arbeid (STAR).
Wij begeleiden en adviseren brancheorganisaties bij het ontwikkelen en implementeren van arbocatalogi. Inmiddels mogen we diverse branches, sociale partners, ondernemingsraden en Arbo/VGM-commissies, en commerciële ondernemingen tot onze opdrachtgevers rekenen.

Sociale partners
In diverse sectoren is de arbocatalogus geïntroduceerd als ‘groeibriljant’. Hiermee bedoelt men dat de invoering van de arbocatalogus in de verschillende sectoren een onstopbaar ontwikkelingsproces is. De sociale partners in de sector bepalen hoe dat proces wordt ingericht. Grofweg kunnen twee tegengestelde modellen worden onderscheiden:

 • top-down
 • bottom-up

Juist omdat draagvlak in de sector een belangrijke randvoorwaarde is voor succes, is de bottum-up benadering aan te bevelen. Het actief inschakelen van praktijkmensen bij de totstandkoming van de arbocatalogus vergroot de herkenbaarheid en de praktische toepasbaarheid, waardoor een snellere implementatie mogelijk is.

Kansen door maatwerk
Het samenstellen van een arbocatalogus is maatwerk. Enkele voordelen hiervan zijn:

 • Risico’s kunnen doelgerichter worden beheerst.
 • Er ontstaat meer ruimte voor zelfregulering.
 • Alle relevante informatie, die voorheen vaak versnipperd was, is nu gebundeld en centraal (digitaal) beschikbaar.


De rol van de branche
De rol die de branche speelt is van invloed op de implementatieperiode. Als gebruikers al actief bij de ontwikkeling zijn betrokken, zal de implementatie sneller verlopen. In de implementatieperiode kan de rol van de branche variëren van reactief tot proactief. De implementatie van een arbocatalogus vraagt om een actievere rol van de branche naarmate:

 • de arborisico’s ernstigere gevolgen kunnen hebben
 • de arborisico’s of beheersmaatregelen nieuw zijn voor de brancheleden
 • er veel gebeurt in de branche (wat betreft wetgeving, markt- en productwijzigingen, automatisering, specifieke projecten e.d.)
 • er minder arbo-deskundigheid bij de lid-organisaties aanwezig is

Implementatie arbocatalogus
Het is onjuist te denken dat een arbocatalogus af is zodra hij is getoetst. Het echte werk begint dan pas. Uit ervaring weten we dat een arbocatalogus die met zorg is samengesteld door de sociale partners, lang niet altijd het gewenste effect heeft. Hij wordt bijvoorbeeld niet of slechts door een beperkt aantal personen gebruikt, verdwijnt in de kast of het duurt veel te lang voordat er enig succes wordt geboekt. Veelal ontbreken de noodzakelijke koppelingen met de Risico Inventarisatie en Evaluatie en het arbo- en verzuimbeleid.

Als u een arbocatalogus ontwikkelt, wilt u uiteraard dat de oplossingen en verbeteringen ook daadwerkelijk gebruikt worden. Om dat te bereiken, moet u de implementatie planmatig aanpakken.

Waarom die aandacht voor implementatie?
In uw branche wordt, net als in andere branches, veel tijd en energie besteed aan het ontwikkelen van een arbocatalogus. Veel branches vergeten zich echter af te vragen hoe men ervoor kan zorgen dat de oplossingen en verbeteringen ook daadwerkelijk gebruikt worden. Dat zie je ook terug in de projectvoorstellen van veel organisaties. Daarin is vaak weinig te vinden over de implementatie. De informatie hierover blijft vaak beperkt tot een voorlichtingsronde, een verbetercoach op afroep of voorlichtingsmateriaal. Het eigen maken binnen alle geledingen van de organisatie is vaak de sluitpost van de arbocatalogus. De implementatie van een arbocatalogus moet echter niet alleen gericht zijn op verspreiding, maar ook op het feitelijk gebruik van de oplossingen, verbeteringen, ideeën en nieuwe werkwijzen.

Wat doet ARBRAD?
Onze implementatieactiviteiten richten zich op deskundigheidsbevordering van preventiewerkers en medewerkers. Wij ondersteunen organisaties bij het uitvoeren van de oplossingen en verbeteringen die in de arbocatalogus staan. ARBRAD vergroot de deskundigheid van de leden van uw brancheorganisatie door:

 • het aanbieden van workshops m.b.t. de implementatie van een arbocatalogus
 • het monitoren van de kwaliteit van de implementatie
 • het publiceren van artikelen over de implementatie
 • het geven van adviezen op maat, direct aan betrokkenen in hun eigen werkomgeving

Direct contact

06-51150090

Wij staan u graag te woord!