landschap
foto 2
Foto 3

Ondernemerskeurmerken

Met een ondernemerskeurmerk kan worden aangetoond dat producten, processen, systemen, personen en diensten aan bepaalde (kwaliteit) eisen voldoen. Consumenten gebruiken deze informatie om een keuze te maken tussen de verschillende aanbieders in de markt.

ARBRAD levert aan verschillende branches onafhankelijk toezicht bij ondernemerskeurmerken. Wij trainen, rekruteren en begeleiden auditoren in verschillende branches en voor verschillende ondernemerskeurmerken. Wij adviseren bijvoorbeeld de Vereniging Goud- en Zilversmeden, Bestratingsbedrijven, Glazeniers e.a.

Verschil keurmerken en certificaten
De termen keurmerk en certificaat (ook wel conformiteitsbeoordeling of -keuring) worden vaak door elkaar gebruikt. Toch is er een verschil.

Een certificaat is een document, een schriftelijk bewijs, waarin de kwaliteit van de onderneming wordt beschreven.

Een keurmerk verleend de deelnemende ondernemers daarnaast het recht om een bepaald logo te mogen voeren.

Certificaten en keurmerken afgeven
Een ondernemerskeurmerk moet altijd een eigenaar hebben. De keurmerkeigenaar beslist welke ondernemers wel en welke niet het keurmerk krijgen.

Een keurmerkeigenaar kan een persoon of een organisatie zijn. De eigenaar kan ook een andere organisatie toestemming geven om het ondernemerskeurmerk uit te delen. We noemen dat: de eigenaar geeft een licentie uit om het keurmerk te verlenen.

Certificaten en ondernemerskeurmerken kunnen in principe door iedereen worden afgegeven. Daarnaast zijn er brancheorganisaties die ondernemerskeurmerken en certificaten uitgeven onder hun voorwaarden. Deze brancheorganisaties moeten aan bepaalde eisen voldoen. Zij moeten bijvoorbeeld onpartijdig en deskundig zijn.

Nut van certificaten en keurmerken
Certificaten en ondernemerskeurmerken bevorderen de handel. Ze scheppen duidelijkheid en vertrouwen. Ook helpen ze consumenten bij het nemen van koopbeslissingen. Ondernemers gebruiken het keurmerk of certificaat juist om hun concurrentiepositie te versterken. Zo kunnen ze aan klanten en opdrachtgevers laten zien dat het product of bedrijf aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Klachten over keurmerken
Als consumenten vinden dat een ondernemer onterecht een ondernemerskeurmerk voert, dan kunt u een klacht indienen bij de keurmerkeigenaar.

Wat is een keurmerk
Bij een ondernemerskeurmerk wordt een logo uitgereikt aan een ondernemer waarmee een bepaalde kwaliteit van dat product en dienstverlening belooft. Voorbeelden zijn de ambachtskeurmerken voor Goud- en Zilver en Bestratingsbedrijven. Het keurmerk wordt op de gevel van het bedrijf, de bedrijfsauto’s en/of op het briefpapier geplaatst.

Toestemming keurmerkeigenaar
De ondernemer mag alleen het keurmerk op zijn product zetten als hij daar toestemming voor heeft van de keurmerkeigenaar. Een keurmerkeigenaar is een (branche) organisatie die controleert of de bedrijfsvoering, vakbekwaamheid en producten of diensten terecht het keurmerk voeren. De keurmerkeigenaar kan ook een onafhankelijke instantie hiervoor inschakelen. U kunt dus aan het keurmerk herkennen of het product of dienst voldoet aan bepaalde eisen. Zo kunt u een goede keuze maken voordat u een product koopt.

Klacht over keurmerk
Vindt u dat een ondernemer producten of diensten aanbiedt die niet de eigenschappen heeft die het keurmerk belooft? Dan kunt u de ondernemer daarop aanspreken. Hij moet u dan binnen een redelijke termijn een oplossing bieden die u niets kost, en die u zo min mogelijk overlast geeft. Dit staat in de wet.

Denkt u dat er onterecht een keurmerk op een product staat, neem dan contact op met de keurmerkeigenaar.

Ondernemers mogen niet zeggen dat ze aangesloten zijn bij een keurmerk terwijl dat niet zo is. Want de verkoop van producten of diensten mag niet misleidend zijn. Dit staat in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken (OHP). Denkt u dat een ondernemer zich niet aan deze wet houdt dan kunt u hierover een klacht indien bij de keurmerkeigenaar.

Waarde keurmerk bepalen
Ondernemers en dienstverleners kunnen zich met een ondernemerskeurmerk onderscheiden van anderen: ze garanderen ermee een bepaalde kwaliteit. Dit werkt alleen als het heel duidelijk is wat een ondernemerskeurmerk precies belooft. En als de keurmerkeigenaar controleert of de ondernemer zich aan de belofte van het keurmerk houdt. Alleen dan heeft een keurmerk echt waarde.

Een keurmerkcommissie (ondernemers keurmerk kamer) onderzoeken onder meer hoe vaak de keurmerkeigenaar (branches) de ondernemers met het keurmerk controleren. En of er duidelijke regels zijn voor het geval een ondernemer zich niet aan de regels houdt. De keurmerkcommissie beoordeelt of de eisen die aan een (branche) keurmerk worden gesteld wel zwaar genoeg zijn en voeren daartoe verbeteringen door.

De keurmerken moeten voldoen aan drie eisen:

  1. Het ondernemerskeurmerk gaat verder dan wettelijke minimumeisen;
  2. Het is duidelijk waar het ondernemerskeurmerk voor staat, informatie is helder en makkelijk te vinden;
  3. Er zijn regelmatige, onaangekondigde controles, door deskundige auditoren vanuit een onafhankelijke organisatie.

Verschil ondernemerskeurmerk en certificaat
Een ondernemerskeurmerk en een certificaat zijn allebei kwaliteitslabels. Bij ondernemerskeurmerken herkent u de kwaliteit aan een logo. Bij certificaten wordt de kwaliteit beschreven in een schriftelijke verklaring.

Direct contact

06-51150090

Wij staan u graag te woord!