landschap
foto 2
Foto 3

Arbo ISO18001

Arbo OHSAS 18001

Welke voordelen biedt dit Arbomanagementsysteem:

 • Creëer de best mogelijke arbeidsomstandigheden in uw organisatie
 • Breng gevaren in kaart en implementeer maatregelen om deze risico's te beheren
 • Verminder ziekten en ongevallen in uw werkomgeving om de gerelateerde kosten en downtime te reduceren
 • Betrek en motiveer uw personeel dankzij betere, veilige arbeidsomstandigheden
 • Toon uw klanten en leveranciers dat u de normen, wetten en regels naleeft

OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een Arbomanagementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een Arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen.

De basis voor het Arbomanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). OHSAS 18001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus, ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 • de continue verbetering van de arbeidsomstandigheden;
 • de beheersing van de Arborisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
 • het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

De eisen in de OHSAS 18001 zijn gerubriceerd in vijf onderdelen:

 • arbobeleid
 • planning
 • implementatie en uitvoering
 • controle en corrigerende maatregelen
 • beoordeling door de directie

Direct contact

06-51150090

Wij staan u graag te woord!