landschap
foto 2
Foto 3

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO bij kleinere bedrijven
Waar grote multinationals over MVO spreken, gebruikt het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) meestal de term Duurzaam Ondernemen. De theoretische achtergronden zijn dezelfde, maar de praktische vertaling is anders. Het MKB richt zich in eerste instantie sterk op de interne organisatie (milieu en medewerkers). Vaak wordt pas in een veel later stadium aandacht besteed aan communicatie (duurzaamheidsverslagen) en overleg met stakeholders (klanten en leveranciers), waarbij ook de maatschappelijke kant in beeld komt.

Een praktische definitie voor duurzaam ondernemen die in het MKB gehanteerd wordt, is:
.... bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht, vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie ....

Voordelen van duurzaam ondernemen
Enkele voordelen van duurzaam ondernemen voor bedrijven zijn:

  • kostenbesparing door bijvoorbeeld lager energieverbruik
  • kostenbesparing door zorgvuldig grondstoffengebruik
  • met innovatieve duurzame producten nieuwe markten aanboren
  • betere publiciteit door een beter imago
  • een schonere werkomgeving en betere voorzieningen in de buurt
  • een gezonder werkklimaat.

Direct contact

06-51150090

Wij staan u graag te woord!