landschap
foto 2
Foto 3

Managementsysteem

Sociale innovatie is een vernieuwing van de wijze waarop het werk in een onderneming is georganiseerd, en wel zodanig dat zowel arbeidsproductiviteit als arbeidskwaliteit daarbij gebaat zijn. De term “sociale innovatie” werd geïntroduceerd om onderscheid te maken met het traditionele begrip “innovatie”, waarmee meestal technologische vernieuwing wordt bedoeld. Hoewel de term sociale innovatie redelijk bekend is, worden ook vaak de termen "innovatief organiseren", “organisatorische innovatie” en “slimmer werken” gebruikt.

Enkele concrete voorbeelden van sociale innovatie zijn:

  • innovatie van onderop
  • managen op basis van vertrouwen
  • individueel roosteren
  • slimmer werken

Wat betekent SMART?

Smart betekent slim in het Engels, en dit is heel toepasselijk want SMART-geformuleerde doelen zijn zeker slim. Je wordt gedwongen om op de haalbaarheid van SMART-doelen te letten en om zo concreet mogelijk je doelen te formuleren. Wanneer je je doelen SMART hebt geformuleerd, en je bent alle punten af gegaan dan weet je van tevoren exact hoe groot de kans is dat je je SMART-doel binnen de gestelde tijd zult halen. Hieronder staat een uitleg over SMART-doelen en bovendien kun je onderaan voorbeelden van SMART-doelen vinden.

Waar staat SMART voor?

o Specifiek

o Meetbaar

o Aanvaardbaar (of acceptabel, ambitieus...)

o Realistisch

o Tijdgebonden

Specifiek

Een SMART-doel dient heel specifiek te zijn aangegeven. Het gaat hierbij niet om wat je gaat doen om je doel te bereiken, maar wat je exact als eindresultaat wilt hebben. Het moet dus zeer duidelijk zijn wat je bereikt wil hebben aan het eind van de periode die je hebt aangegeven.

Meetbaar

Een SMART-doel dient altijd meetbaar te zijn, omdat je anders niet kunt meten of je het doel wel daadwerkelijk hebt bereikt. Je kunt het meten aan de hand van hoeveelheid, kosten, kwaliteit, tijd, cijfers, gewicht etc. Het is zeer belangrijk dat je dit zo duidelijk mogelijk weergeeft. Stel dat je als doel hebt om af te vallen, en dit formuleer je op een manier die weinig meetbaar is, zoals bijvoorbeeld 'volgend jaar wil ik zijn afgevallen' en je bent een jaar later een halve kilo afgevallen. Je hebt dan weliswaar je doel bereikt, maar in de praktijk zal deze manier van werken weinig tot geen voldoening brengen. Maar stel dat je het doel SMART formuleert, en je stelt als SMART-doel dat je over precies een jaar 5 kilo wilt zijn afgevallen, en je hebt dat SMART-doel bereikt, of je zit er zelfs overheen; dat werkt pas motiverend!

Aanvaardbaar/acceptabel/ambitieus

Zorg ervoor dat het doel voor jou en je omgeving geen problemen vormt en dat er geen tegenwerking vanuit je omgeving zal ontstaan. Daarnaast dient het SMART-doel ambitieus te zijn. Een doel waarbij je van tevoren al weet dat het je nauwelijks moeite zal kosten om die te bereiken, zal weinig motiverend werken. Maar als je daarentegen van tevoren weet dat je er moeite voor moet doen maar dat het resultaat er dan uiteindelijk ook mag wezen, dát zal genoeg motivatie geven om er 100% voor te gaan.

Realistisch

Zorg ervoor dat je doel niet te makkelijk, maar ook niet te moeilijk is. Het is belangrijk dat je je talenten benut en niet je tijd verspilt aan te gemakkelijke doelen die sowieso weinig voldoening op zullen leveren. Als je een te moeilijk doel stelt, en je weet van tevoren al dat het niet of nauwelijks haalbaar is, dan zal de motivatie ook snel weg ebben en wordt de kans erg klein dat je je doel haalt. Als je eerst een doel hebt opgesteld wat niet realistisch is, dan kun je je verwachtingen wat bijspijkeren door bijvoorbeeld hetzelfde doel in gedachten te houden maar de datum te verzetten waarop je je doel bereikt wilt hebben. Stel je wilt graag 10 kilo afvallen, en je stelt jezelf als doel 'over 2 maanden wil ik 10 kilo zijn afgevallen', dan weet je van tevoren al dat dit niet te doen is en dat het bovendien nauwelijks te onderhouden is mocht het je toevallig wel lukken. Maar als je je doel bijspijkert, en je neemt als doel 'over 12 maanden wil ik 10 kilo zijn afgevallen', dan zal je motivatie toenemen omdat je weet dat je het doel SMART kunt bereiken.

Tijdgebonden

Een SMART-geformuleerd doel dient altijd tijdgebonden te zijn. Geef een exacte datum aan wanneer je het SMART-doel wilt hebben bereikt. Zorg voor een gepaste datum, met name in het bedrijfsleven en bij je studie. In het persoonlijke leven kun je wel de tijd nemen, als je maar rekening houdt met de andere aspecten. Een doel als 'ik wil het boek X over 8 maanden hebben uitgelezen' is weliswaar tijdgebonden, maar niet bepaald ambitieus.

Voorbeelden van SMART-doelen in het bedrijfsleven

Over exact 2 jaar wil ik een nieuwe vestiging hebben geopend in Nederland.

Ik wil dat mijn omzet eind volgend jaar 25% gestegen is t.o.v. de omzet van dit jaar.

Eind dit jaar wil ik dat het aantal orders met 15% is toegenomen t.o.v. vorig jaar.

Voorbeelden van SMART-doelen voor studie

Ik wil aan het eind van mijn eerste studiejaar mijn diploma hebben behaald.

Ik wil volgende periode voor minstens 90 % aanwezig zijn bij het alle vakken.

Ik wil voor het eind van dit jaar een stageplaats bij een voedselproductie hebben bemachtigd.

Voorbeelden van persoonlijke SMART-doelen

Ik wil over 1 jaar 7 kilo zijn afgevallen.

Ik wil voor het eind van dit jaar ingeschreven staan bij een sportschool.

Ik wil voor het eind van deze maand naar een attractiepark zijn geweest met mijn kinderen.

Direct contact

06-51150090

Wij staan u graag te woord!