landschap
foto 2
Foto 3

Arbowetgeving

Nieuwe Arbowet aangenomen door Eerste Kamer

31 januari 2017

Eerste Kamer heeft op 24 januari ingestemd met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. De wijziging gaat in op 1 juli 2017.

Dit voorstel wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen.

De voorgestelde wijzigingen vloeien vooral voort uit het advies "Betere zorg voor werkenden" van de Sociaal-Economische Raad (SER) van 19 september 2014 en uit de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 januari 2015 (TK 25.883, nr. 247) met het kabinetsstandpunt over dit advies. In die brief waren de volgende voornemens voor wetswijziging aangekondigd:

  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
  • het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
  • ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners met taken uit de arboregelgeving;
  • het basiscontract arbodienstverlening;
  • mogelijkheid tot vrijstelling en ontheffing van voorschriften op het gebied van certificatie;
  • meer mogelijkheden voor handhaving op bovenstaande onderwerpen, en
  • toezicht.

De inwerkingtreding volgt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. De kans is groot dat niet alle wijzigingen per 1 juli van kracht worden. Dat hangt deels af met een voorziene wijzing van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor de invoering van een second opinion/klachtenprocedure voor adviezen van de bedrijfsarts bij verzuim. Dit wijzigingstraject heeft net een internetconsultatie achter de rug dat veel commentaar heeft opgeleverd.

Direct contact

06-51150090

Wij staan u graag te woord!