landschap
foto 2
Foto 3

Aansluiting Bedrijfsarts

Innoverend Verzuimbeleid
ARBRAD levert innovatieve ondersteuning door inzet van bedrijfsartsen en re-integratie adviseurs en bewaakt de verzuim termijnen na vijf weken zodat u nooit voor verassingen komt te staan.

Een aansluiting bij ARBRAD garandeert de wettelijke aansluiting bij een bedrijfsartsengroep.

Deze aansluiting, kenmerkt zich door: innovatief denken, gebruiksvriendelijkheid en de juiste controle op verzuimtermijnen, in het kader van de Wet Verbeterde Poortwachter.

Voorwaarden zijn dat onze klanten een Eigen Regie Model hanteren, zelf de verzuimregistratie managen en een innoverend verzuimbeleid voeren.


Eigen Regie Model (ERM)

U wilt zelf uw arbo- verzuimbegeleiding en re-integratie managen.

U heeft geen professionals in dienst, deze worden aan uw organisatie verbonden via ARBRAD.

U bepaalt altijd zelf in overleg met ons welke diensten u op welk moment wilt afnemen.

U vergoed per medewerker jaarlijks een vast bedrag voor de wettelijke verplichting tot aansluiting.

U betaalt daarnaast uitsluitend voor de (schriftelijk verantwoorde) geleverde deskundige diensten.

Wij hebben voor u toegang tot de online bedrijfsartsenmodule en/of arbeidsdeskundige module.

Wij plannen voor u de inzet bedrijfsartsen in onze spreekuurmodule op een voor u gunstige locatie.

Wij plannen voor u arbeidsdeskundige onderzoeken in het kader van de Wet Verbeterde Poortwachter.

Onze dienstverlening

1. Wij zetten bedrijfsartsen en andere arbo-professionals in bij uw arbo- verzuim en re-integratie beleid.

2. Wij leveren op uurtarief of vastomlijnde opdrachten, onze diensten door heel Nederland.

3. Wij werken binnen een overeenkomst conform de wettelijke verplichtingen op de volgende wijze:

A. De bedrijfsarts adviseert inzake de belasting en belastbaarheid van verzuimende medewerkers, hij/zij geeft aan wat

zijn/haar beperkingen op dat moment zijn;

B. De bedrijfsarts kan het initiatief nemen om met ARBRAD te overleggen over de verzuimsituatie, zowel voorafgaand aan alsook na afloop, van het spreekuur;

C. Dit overleg kan bijvoorbeeld zijn om meer inzicht te krijgen in de context of om te overleggen over de mogelijkheden om het werk te hervatten;

D. De bedrijfsartsen houden spreekuur op een locatie geografisch verspreid over het gehele land;

E. De bedrijfsartsen rapporteren binnen 24 tot 48 uur na spreekuur aan ARBRAD;

F. Alle terugkoppelingen van bedrijfsartsen en arbeidskundigen zijn altijd schriftelijk;

G. De arbeidsdeskundige kijkt naar welk werk de werknemer op dat moment nog wel kan doen;

H. De arbeidsdeskundige kan de re-integratiekansen inschatten en biedt deskundig advies;

I. Zij geven voorlichting over Wet Verbetering Poortwachter, het UWV traject en de financiële consequenties na twee jaar ziekte;

J. Voor het plannen van een spreekuur gebruiken wij voor u ons online planningssysteem;

K. Voor het geven van een opdracht voor een arbeidsdeskundig onderzoek is een online planningssysteem beschikbaar bij ARBRAD;

L. Voor klanten van ARBRAD gebruiken wij het online verzuim registratiesysteem waarin wij onbeperkt nieuwe meldingen worden ingevoerd en worden verwijderd;

M. Het registratiesysteem is zodanig ingericht dat er een signaalfunctie actief is inzake de wettelijke termijnen “wet poortwachter”;

O. Er worden normtijden (spreekuren gemiddeld 20 minuten) gehanteerd voor verrichtingen die voldoende inzicht garanderen;

P. De afgenomen verrichtingen worden achteraf gefactureerd op basis van een afgesloten overeenkomst.

Q. ARBRAD werkt samen met een landelijke groep van specialisten, we zijn een innovatief no-nonsens bedrijf met deskundige medewerkers die graag net even iets extra’s doen voor onze klanten. Hun bevlogenheid komt voort vanuit een Maatschappelijk Verantwoorde betrokkenheid in het functioneren van mensen en organisaties.

Spreekuurlocaties
Thans geldend spreekuurlocatie overzicht (per 1 mei 2015):
Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Elsloo, Den Bosch, Den Haag, Drachten, Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Gorinchem, Heerlen, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Tilburg, Utrecht, Venlo, Vlissingen, Weert, Winschoten, Woerden, Zwolle.
Op verzoek van de klant kunnen ook spreekuren tegen meerkosten op de werklocaties plaatsvinden.

Tarieven aansluiting 2016
Aansluitkosten per werknemer per jaar 2016:
tot 50 medewerkers 25,00 euro
van 51 tot 100 medewerkers 21,00 euro
van 101 tot 150 medewerkers 17,25 euro
van 151 en meer medewerkers 13,50 euro
Bij een gemiddeld verzuim lager dan 5% over de afgelopen 4 jaar verstrekken we op deze tarieven een extra klantenkorting.

Tarieven deskundige diensten 2016
uurtarieven bedrijfsartsen 180,00 euro
uurtarieven re-integratie deskundigen 112,80 euro
uurtarieven andere Arbo-deskundigen 112,80 euro
Voor klanten waarbij ook andere diensten leveren zoals b.v. het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, verstrekken we op deze tarieven een extra klantenkorting.
(een consult bij de bedrijfsarts duurt gemiddeld 20 minuten)

Randvoorwaarden
Automatisch jaarlijkse verlenging van dit contract behoudens opzegging voor 01-10 van enig jaar.
Per kwartaal worden de werkelijke aantallen werknemers gecorrigeerd aan de hand van de aangeleverde personeelsaantallen, ongeacht het aantal werkuren.
Uitvoering conform de algemene voorwaarden van ARBRAD ingeschreven in het handelsregister Utrecht onder nummer 11070752, een exemplaar wordt als bijlage meegezonden.

Offerte aanvragen
Vraag vrijblijvend een offerte aan door ons te laten weten:
- in welke branche uw onderneming werkzaam is;
- hoe hoog het verzuim gemiddeld de afgelopen 4 jaar was;
- hoeveel medewerkers er op dit moment in een integratietraject zitten;
- hoeveel medewerkers (ook parttimers) u op de loonlijst heeft staan.
Wij zenden u dan per omgaande een passende aanbieding toe.

Opzeggen contract Arbodienst
Let op dat u voor 01 oktober het contract met u vorige Arbodienst moet opzeggen.
Uiteraard willen we dit ook graag voor u verzorgen.

Contact opnemen

telefonisch 06-51150090
mail info@arbrad.nl

Direct contact

06-51150090

Wij staan u graag te woord!